Jak efektywnie pozbyć się objawów DDA?

Czym jest DDA?

DDA to zespół problemów, z którymi często zmagają się dorosłe osoby, których dzieciństwo przebiegało w otoczeniu opiekunów alkoholików. Rodzina, w której nadużywa się alkoholu, często wykazuje cechy dysfunkcyjne. Dużym problemem jest również to, że w wielu rodzinach problem alkoholowy nie jest szeroko omawiany i bywa ukrywany przed otoczeniem, co powoduje jeszcze więcej problemów u dziecka. Skutkuje to tym, że dzieci z rodzin alkoholowych uczą się tłumić swoje prawdziwe uczucia, takie jak smutek, zagubienie czy złość, które powracają w późniejszym życiu.

Czym się objawia DDA w dorosłym życiu?

Według badań osoby, które dorastały w środowisku, w którym nadużywano alkoholu, często nie miały zaspokajanych potrzeb emocjonalnych. W związku z tym w dorosłym życiu wielokrotnie obserwuje się u nich zdystansowanie emocjonalne, ignorowanie lub konkurowanie o miłość i uwagę. Często u takich osób pojawia się także brak uczciwości wobec własnej osoby. Relacje romantyczne mogą być problematyczne, gdyż osoba z DDA może zmagać się z nadmiernym lękiem przed odrzuceniem oraz mieć problemy z zaufaniem drugiej osobie.


DDA wiąże się z brakiem psychologicznych i emocjonalnych zdolności do radzenia sobie z negatywnymi emocjami, co może prowadzić do nagłych wybuchów gniewu, a czasem także agresji. Powszechne jest też wyuczone poczucie bezradności i bezsilności, co skutkuje większym narażeniem na stanie się ofiarą w otoczeniu.

Jak można leczyć DDA?

Standardowe formy leczenia objawów DDA prowadzone są w  formie psychoterapii, która skupia się na radzeniu sobie z depresją i lękiem, które często towarzyszą dzieciom alkoholików. Coraz większą popularnością cieszy się także metoda pracy z umysłem RTT®. Jest to terapia polegająca na wprowadzeniu pacjenta w stan hipnozy i skonfrontowanie go z negatywnymi przekonaniami na poziomie podświadomości. Dzięki hipnozie pacjent ma szansę zrozumienia przyczyny swoich problemów i zmiany nastawienia poprzez zastąpienie emocji i nawyków negatywnych, pozytywnymi, prowadzącymi do poprawy jakości życia.

Pracę z umysłem poprzez hipnozę warto połączyć z wykorzystaniem technik coachingowych, których celem jest wzmocnienie wypracowanych pozytywnych aspektów i nadanie im charakteru stałego.

Hipnoza terapeutyczna to jedna z najbezpieczniejszych metod radzenia sobie z objawami DDA, która nie wymaga stosowania środków farmakologicznych i która nie wywołuje skutków ubocznych. Zapraszam Cię na hipnoterapię DDA w Warszawie.

Hipnoterapeuta Nina Ambroziak
Hipnoterapeuta Nina Ambroziak
Artykuły: 21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *