FAQ

Czy będę świadoma/y podczas sesji?

Tak. Podczas sesji dzięki krótkiej relaksacji klient obniża częstotliwość fal mózgowych do poziomu alpha. Ten stan charakteryzuje się poczuciem relaksu i spokoju, natomiast zachowana zostaje świadomość tego, co się z nami dzieje. Podczas sesji klient wszystko słyszy, pamięta, prowadzi dialog z prowadzącym oraz ma pełną kontrolę nad procesem.

W jaki sposób następuje dotarcie do podświadomości?

Sesja zaczyna się od krótkiej relaksacji, dzięki której mózg osiąga częstotliwość alfa, naturalnie występujące przy budzeniu, zasypianiu czy oglądaniu w skupieniu telewizji. W odpowiedzi na pojawiający się problem klient powraca do zapisanych w podświadomości scen, sytuacji, odczuć, które leżą u źródeł wzorca myślenia powodującego np. stres, frustrację, niskie poczucie własnej wartości etc.

Czy podczas sesji będę w hipnozie?

Tak. Najczęściej hipnozą nazywany się stan, kiedy mózg pracuje w częstotliwości alpha, a która charakteryzuje się zwiększoną sugestywnością umysłu oraz dostępem do informacji zapisanych w podświadomości. W tym stanie oprócz przyjemnej relaksacji ma się pełną świadomość tego, co się dookoła dzieje (włączając w to dialog z prowadzącym).

Istotną kwestią jest brak możliwości wprowadzenia sugestii drugiej osobie, wbrew jej woli lub w nie zgodzie z jej systemem wartości. Taka sugestia zostanie automatycznie odrzucona przez umysł.

Czy prowadzący może wywierać na mnie wpływ w czasie lub po sesji?

Nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, klient podczas sesji jest w pełni świadomy tego, co się z nim dzieje, wszystko słyszy, prowadzi dialog oraz ma pełną kontrolę nad procesem. Po drugie, jakakolwiek sugestia będąca w niezgodzie z wolą klienta zostaje odrzucona przez umysł.

Ile potrzebuję sesji, aby rozwiązać swój problem?

Do rozwiązania jednego problemu zazwyczaj wystarczy jedna sesja połączona z regularnym słuchaniem spersonalizowanego nagrania.

Dlaczego potrzebne jest słuchania nagrania?

Zgodnie z badaniami nad funkcjonowanie ludzkiego układu nerwowego, aby przyswoić nowy nawyk, w tym wzorzec myślenia, mózg potrzebuje regularnych powtórzeń przez co najmniej 21 dni.

Jaka jest skuteczność metody RTT®?

Bardzo wysoka skuteczność tej metody wynika ze schematu działania, który prowadzi w pierwszej kolejności do zdiagnozowania przyczyny problemu. Mając świadomość, jakie okoliczności wpłynęły na przyjęty sposób myślenia, przez który klient doświadcza problemu emocjonalnego, możliwe jest jego rozwiązanie poprzez zmianę schematów myślenia, reagowania i działania.

Ich utrwalenie następuje poprzez regularne słuchanie nagrania, które zapisuje w podświadomości wspierający wzorzec myślenia.

Możliwość dotarcia oraz zaadresowania problemu już w czasie jednej sesji sprawia, że RTT® jest nie tylko skutecznym, ale niezwykle szybkim narzędziem poprawiającym jakość życia.