Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe. 

Szczegóły dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej: 

Administratorka danych osobowych 

Nina Ambroziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nina Ambroziak, z siedziba w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 76G/2, 02-393 Warszawa, NIP 6422695476, REGON 389167454 jest Administratorką Twoich danych osobowych. 

Cele i podstawy przetwarzania: 

Twoje dane mogę przetwarzać:

 1. w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) bądź w oparciu o formularz kontaktowy, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 2. w celu zawarcia umowy o zakup produktów, świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 3. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie ze mną umowy sprzedaży i o świadczenie usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 4. w celach analitycznych (np. optymalizacji moich produktów i usług na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 7. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

Kategorie Twoich danych, które przetwarzam

Mogę przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: 

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, adres do korespondencji)
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (NIP, REGON)
 3. Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail)
 4. Twój numer telefonu
 5. Korzystanie przez Ciebie z technologii 
 6. Preferencje Twoich wyborów w zakresie mojej oferty
 7. Dane wrażliwe – informacje o Tobie, Twoich preferencjach, zdrowiu, zwyczajach i inne omawiane podczas sesji i przekazywane przez Ciebie za pośrednictwem formularza.

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 1. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; 
 2. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

 1. Nie przekazuję Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. 
 2. Nie przekazuję Twoich danych podmiotom trzecim w charakterze współadministratorów. 

Okres przechowywania danych

Twoje dane kontaktowe pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży i o świadczenie usługi sesji terapeutycznej przechowuję przez okres od zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałaś/-eś w sprawie jej zawarcia; 

Twoje dane pozyskane w związku ze świadczeniem moich usług przetwarzam przez okres maksymalnie 5 dni roboczych dni od dobycia sesji, następnie dane te są usuwane/kasowane.

Twoje dane kontaktowe przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałam je na podstawie zgody lub gdy sama stwierdziłam, że się zdezaktualizowały. 

Twoje prawa 

Przysługuje Ci: 

 1. Prawo dostępu do danych i do kopii danych; 
 2. Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych; 
 3. Prawo do usunięcia Twoich danych (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła; 
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzam je bezpodstawnie); 
 5. Prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłaś/-eś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić mi przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi); 
 6. Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;
 7. Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu  prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestanę przetwarzania Twoich danych w tym celu.
 8. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przeze nie danych objętych sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń; 
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.);
 10. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy: kontakt@ninaambroziak.com Przed realizacją Twoich żądań będę musiała upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie moich usług realizacji umowy.

Jeśli nie podasz swoich danych mogę odmówić zawarcia umowy.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie powyższych informacji – pisz na adres: kontakt@ninaambroziak.com