Rapid Transformational Therapy® to niezwykle efektywna i nowoczesna metoda pracy z umysłem, której skuteczność wynika z oddziaływania na podświadomość, pełniącą istotną rolę w życiu każdego człowieka.

Badania nad funkcjonowaniem ludzkiego umysłu wskazują, że podświadomość aż w 95% odpowiedzialna jest za nasze myślenie, stan emocjonalny, reakcje, decyzje i zachowania.

Podświadomość można opisać jako funkcję mózgu, która rejestruje wszystkie doświadczenia oraz przechowuje schematy myślenia, działania oraz przekonania, z których czerpie świadoma część umysłu. Jeżeli chcemy usunąć przyczynę problemów emocjonalnych, z którymi się borykamy, trzeba dotrzeć do ich genezy, która zapisana jest w podświadomości.

Kluczem do świadomej i podświadomej części mózgu są fale mózgowe.

Mózg emituje pięć rodzajów fal mózgowych, każda z nich ma swoją częstotliwość, określony poziom aktywności mózgu i unikalny stan świadomości.

Rodzaje fal mózgowych

Podczas codziennej aktywności, kiedy korzystamy ze świadomej części umysłu, towarzyszą nam fale beta, które związane są podwyższonym stanem czujności, logiki i krytycznego rozumowania.

Dotarcie do zasobów podświadomości możliwe jest w zakresach alpha, theta lub delta. Osiągamy te częstotliwości kolejno poprzez relaksację, medytację i sen.

Co ciekawe mózgi małych dzieci aż do wieku 7-8 lat funkcjonują tylko w tych trzech częstotliwościach, dzięki czemu mogą w krótkim czasie przyswoić maksymalnie dużo zachowań umożliwiających przetrwanie i rozwój.

Fale mózgowe ze względu na wiek

Ponieważ dzieci w tym okresie nie posiadają zdolności do analizowania i oceniania informacji napływających z otoczenia, wszystkie nowe komunikaty trafiają wprost do podświadomości i stają się programami, z których w kolejnych lata czerpie nasza świadomość.

Celem Rapid Transformational Therapy® (łączącej najskuteczniejsze techniki stosowane w NLP, hipnoterapii oraz terapii poznawczo behawioralnej), jest dotarcie poprzez relaksację w częstotliwości alpha do ograniczających programów zapisanych w podświadomości oraz zastąpienie ich nowymi wspierającymi wzorcami myślenia.

Proces zmiany w RTT® podzielony jest na dwa etapy:

  • transformację, która ma miejsce podczas 2,5 godzinnej sesji,
  • utrwalenie zmiany, czyli przyswojenie nowych wzorców myślenia dzięki spersonalizowanemu nagraniu słuchanego przez min. 21 dni.

Sesje przeprowadzane są on-line lub w gabinecie w Warszawie.